હરિબાવાનું ધામ

મઠ મહેગામમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

હરિબાવાનું ધામ

મઠ મહેગામમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

ઇતિહાસ
WhatsApp Image 2020 12 18 at 8.13.30 PM

|| પ.પૂ.શ્રી સદગુરુ હરિબાવા વિશે ||

                          કહેવાય છે કે હરિબાવા મુળ પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશમાં આવેલા સંભલગઢના વતની હતા . એવું એમના કાકાશ્રી પ્રભુદાસના હાથે તે જમાનામાં કાળી સ્યાહીથી લખાયેલ પુસ્તકમાં વાંચવામાં આવેલું . દેખરેખના અભાવે હાલમાં એ પુસ્તક ઉપલબ્ધ નથી.

                  હરિબાવા કઈ જ્ઞાતિના હતા તે વિશે પુછતા “ સાધુને જ્ઞાતિ હોતી નથી એવું કહ્યું . હરિબાવાનું અસલ નામ ‘ હરિયો ’ હતું . તળપદી ભાષામાં નાનપણમાં બાળકોને માનપ્રદ નામે બોલાવતા નથી , બલ્ક આ રીતે બોલાવવું સુગમ અને લાડકું લાગે છે .

  હરિબાવાના ગુરુ કોણ હતા એ વિશે એમણે એક વાત કહી . એક વખત સાધુઓને સંઘ આવતો હતો . સાતેક વર્ષના ‘ હરિભાઈ ગામના ગોંદરે ગેડીદંડો રમતા હતા . હરિભાઈએ ગેડી ફટકારી તો તે ગેડી બાવાના પગ પાસે પડી ……

Social media sharing ID card

popular products

Best Sellers

Botanical Sponges

Renew Mask

Herbal Baths

Vegan Brushes

Vegan Soaps

Best Sellers

Categories

brushing on makeup
Skin Care
blur cheese close up 773253
Body Care
beauty close up color 925381
Makeup
beauty make up make up brushes 205923
Accessories
image-from-rawpixel-id-523355-jpeg.jpg